Zavolejte mi
 
Home » Volný čas » Lázeňská místa » Odpočívadlo u Polského památníku
Volný čas

Odpočívadlo u Polského památníku

Odpočívadlo u Polského památníku

Slavnostní zahájení a přestřižení pásky proběhlo dne 18.9.2012 ve 14 hodin za projevu představitelů Priessnitzových léčebných lázní a.s. a organizací, které se podílely na rekonstrukci odpočívadla. Vše za hudebního doprovodu Trombonetta Jeseník.

Dále bylo připraveno pro děti od 15 hodin sportovní dětské odpoledne.

Rekonstrukce odpočívadla u Polského památníku

Postup prací

Stavební práce byly k datu 26.7.2012 ukončeny. Stavba byla předána zadavateli bez vad a nedodělků. Byla instalována pamětní deska s odkazem na poskytovatele dotace – Ministerstvo pro místní rozvoj. Nyní se připravuje slavnostní otevření odpočívadla, které je plánováno na měsíc září.

Celkové náklady na rekonstrukci se pohybují ve výši 685.000 kč. Priessnitzovy léčebné lázně získaly na tuto rekonstrukci finanční prostředky ve výši 50% nákladů z Národního programu podpory cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj. Zbývajících 50% nákladů bude hrazeno z vlastních zdrojů. Samotnou realizaci rekonstrukce prováděla firma REKONS – stavební s.r.o. a architektonický návrh nového altánu navrhl ateliér Bonmot spol. s.r.o..

Rekonstrukce odpočívadla u Polského památníku bude pořízena za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

© 2020 Odpočívadlo u Polského památníku | Volný čas Priessnitzovy léčebné lázně - kde zábal dostal své jméno
Voltage Multimedia Studio
ISO
Priessnitzova 12/299, 790 03 Jeseník, Czech Republic | +420 584 491 111
Page generated in 0.5569 seconds | Memory usage: 37.5 mb / from 160M
Sdílej odkaz na: