DLOUHODOBÁ NEPŘETRŽITÁ VÝLUKA ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY

DLOUHODOBÁ NEPŘETRŽITÁ VÝLUKA ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY

Od 20.7.2015 bude zahájena dlouhodobá nepřetržitá výluka infrastruktury provozovatele SŽDC, s.o. na trati číslo 292 v úseku Bludov – Hanušovice – Jeseník, kdy předpoklad ukončení stavebních prací na celém tomto úseku se předpokládá ke dni 11.12.2015.

V souvislosti s tímto omezením je zajištěna náhradní autobusová doprava za vlakové spoje:
- Všechny osobní vlaky relace Šumperk – Hanušovice budou v celém úseku nahrazeny autobusy.
- Všechny osobní a spěšné vlaky relace Šumperk – Hanušovice – Jeseník budou v celém úseku nahrazeny autobusy.
- Všechny spěšné vlaky relace Olomouc hl. n. – Zábřeh na Moravě – Jeseník a všechny rychlíky relace Zábřeh na Moravě – Jeseník budou v úseku Zábřeh na Moravě – Jeseník nahrazeny autobusy.
- Všechny osobní vlaky relace Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem budou nahrazeny autobusy.